นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
การติดต่อ

การติดต่อ

ที่อยู่เทศบาล 108 หมู่ที่5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์โทรศัพท์ 055741666
เบอร์FAX 055741670
เบอร์สายด่วนงานป้องกัน 055741732 และ 0942904655
FACEBOOK ทต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
website WWW.chonglom.go.th
E-mail chonglom@chonglom.go.th 
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th