นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
Social Network

Social Network

Facebook : ทต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
https://www.facebook.com/chonglom.districtmunicipality
Line : เพิ่มเพื่อนใน LINEด้วยคิวอาร์โค้ด
https://lin.ee/KOcgYXe
Youtube : @chonglommunicipality
https://www.youtube.com/@chonglommunicipality
TikTok : chonglommunicipality
https://www.tiktok.com/@chonglommunicipality?_t=8YvyT9uUee1&_r=1

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th