นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

ผู้นำท้องถิ่น

นายสุชาติ เจนจบ
กำนันตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 08-0005-6303
นายจตุพงษ์ มีสิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
โทรศัพท์ 08-0683-5635
นายดำริ ทองคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
โทรศัพท์ 08-1284-0239
นายสำราญ อินเลี้ยง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
โทรศัพท์ 0634793455
นายวิน น้อยพงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
โทรศัพท์ 08-5052-3380
นางลำพึง โตนาราง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
โทรศัพท์ 08-9826-0529
นายสมัย สีชมภู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
โทรศัพท์ 08-4304-7529
นายเจียม แหลมวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
โทรศัพท์ 08-6931-4627
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th